LOV KRUPNE DIVLJAČI

Krupna divljač se lovi puškama risanicama s odgovarajućim kalibrom za svaku pojedinu vrstu krupne divljači. Divlju svinju se može osim risanicom, loviti i puškom glatke cijevi, uz najmanji kalibar kugle 16.

Način lova moze biti:

- dočekom na zemlji
- dočekom na visokoj čeki
- lov vabljenjem
- divlje svinje mogu se još loviti prigonom do lovostaje za krmače, a veprovi nakon lovostaje za krmače dočekom i šuljanjem

                                                                  LOV SITNE DIVLJAČI

Dozvoljena je upotreba lovačkih pušaka sa glatkim cijevima,a minimalni promijeri sačme koja se može koristiti kako je navedeno za svaku vrstu sitne divljači.

Način lova utvrđuje se:

- prigonom
- pogonom
- potražice sa lovnim psima
- dočekom na preletu

Svi mogu loviti u lovištu pod uslovom da su položili lovački ispit i da imaju oružani list za držanje i nošenje oružja za oružje kojim love, te ispunjavaju ostale uslove potrebne za lov divljači.
Strani državljani mogli bi isto loviti u lovištu pod uslovom da raspolažu znanjem i vještinama neophodnim za lov divljači prema propisima države čiji je državljanin, uz pismeno dopuštanje ovlaštenika pravila lova.

Lov lukom i strijelom nije dozvoljen!
Sokolarenjem može loviti osoba koja ima za to položen sokolarski ispit, raspolaže posebno školovanom grabljivicom i ima odobrenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja te odobrenje ovlaštenika prava lova.

                                                                      OBICAJ    LOVA

- Lovac je dužan ponašati se u skladu s lovnom prirodom, odnoseći se dužnim poštovanjem prema prirodi i divljači, a naročito mora voditi računa o opreznom rukovanju i upotrebi oružja.
- Lovac bi trebao uživati u svemu onome što predstavlja lovno nasljeđe, a naročito u samom lovu, ali nikako s namjerom da postavlja rekorde već da bude pomoćnik i "regulator" životinjskih vrsta u prirodi.
- Lovac bi se za lov trebao pripremiti barem jedan dan unaprijed. Radnje kao što su kontrola oružja, izbor kalibra streljiva obzirom na lov u koji se sutradan ide, izbor opreme, kontrola kondicijskog i zdravstvenog stanja psa, te pripremiti sva potrebna dokumenata (oružni list, lovačka dozvola, itd.) moraju se obaviti detaljno i tačno.
Lovac se za lov mora obući prikladno od glave do pete, što podrazumijeva odjeću i obuću za lov, uključujući i kapu. Lovac koji se pojavi u takozvanoj građanskoj odjeći pravi lovci gledaju s omalovažavanjem.
- Trebalo bi da lovac nikad ne posuđuje vlastiti nož drugom lovcu. Time se želi reći da svaki lovac mora obući i nositi vlastitu opremu.
- Tačnost je jedan od najvažnijih zahtjeva i odlika lovaca. Nije dopušteno kašnjenje, pogotovo kad se kreće u skupni na  lov, odnosno hajke. U stvari, u slučaju kašnjenja, bolje je uopće ne doći.
Kod nas bi trebalo napraviti jedan običaj da se lovci pozdrave stiskom ruke i pozdravom i pozele DOBAR LOV jedan drugom. Drugi lovac bi trebao odgovoriti HVALA. Pozdrav lovcu može uputiti i osoba koja nije lovac a taj dan je izrazila zelju da vidi kako izgleda jedan lovacki dan.
- Prije početka lova, lovnik bi trebao lovcima dodijeliti pratitelje, ovisno o izabranoj vrsti lova te upute na polozaj na kojem će se loviti.
- Lovac koji prvi put odstrijeli divljač u lovu,trebalo bi mu cestitati a ne biti ljubomoran na njega. Lovnik bi trebalo, po završetku lova, izgovariti ime lovca koji je odstrelio divljac.
- Osim trofeja plemenitog lova, visoke divljači (srndać, divlja svinja,vuka cak i medveda itd.)Koji se na poseban način prepariraju i vješaju na zid.
- Mladi lovac mora poštivati i uvijek dati prednost starijem lovcu.

NAPOMENE : Naveli smo samo najčešće običaje. Postoji mnogo običaja koje zbog prostora nismo mogli uvrstiti. Ako lovca zanimaju, potrudit ćemo se da ga o njima detaljno informiramo.

                                                                             PRAVILA


- Lovci se u svemu moraju u potpunosti pridržavati uputa pratitelja. Zadatak pratitelja koji su na raspolaganju lovcima, je da vode lov pri čemu čine sve što je u njihovoj moći da udovolje gostima, istovremeno vodeći računa o interesima organizacije i potpunom poštivanju zakona o lovu.
- S druge strane, lovci se moraju pridržavati uzanci i pozitivnih propisa o lovu te su dužni slušati upute svog pratitelja.
- U slučaju nediscipliniranosti pojedinog lovca ili njegovog psa, pratitelj može prekinuti lov. Nakon što utvrdi elemente nediscipline kod pojedinog lovca, lovnik ima pravo navedenog gospodina lovca udaljiti iz našeg lovišta. U tom slučaju, gospodin lovac nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.
- Divljač koja je odstrijeljena ali nije pronađena, ili je ranjena također se zaračunava u ubijenu divljac.
- Ni u kojem slučaju se ne smije pucati na divljač koja se nije digla, kao što se ne smije pucati ako pucanj nije siguran (pravo prvenstva ili prevelika udaljenost...).
- Ne smije se pucati na zečeve dok su na leglu.
- Ako nije jasno tko je odstrijelio životinju, pravilo je da ona pripada posljednjem lovcu koji je pucao to jest onome lovcu nakon čijeg je pucnja životinja pala. U slučaju spora među lovcima, nakon saslušanja svih strana, odluku donosi lovnik.
- Strogo je zabranjeno pucati na divljač koja je zakonom zaštićena, jer se upravo rečeno smatra neljutski vandalskim ili u suprotnosti sa zakonom.
- Ne smije se pucati prema drugim lovcima, kućama, naseljima, vozilima. Prema pravilima, ne smije se pucati s udaljenost manje od 300 m u odnosu na naprijed navedeno.
- Ispaljene patrone obavezno se moraju pokupiti. Ostavljajući ih u prirodi, ne samo da se nanosi nepopravljiva šteta okolišu, već se pokazuje i niska razina etičnosti lovca te nepoštivanje zakona o zaštiti okolina.
- Lovac je uvijek odgovoran za svoja djela i poštivanje zakona, pa i onda ako s njima nije upoznat, stoga pozivamo lovce na maksimalnu pozornost glede toga gdje i na što se puca te da vode računa o ponašanju tijekom lova.
- Organizacija zadržava pravo na zatvaranje lova u trenutku kada se dostigne utvrđeni godišnji broj odstrela po vrsti. Lovac, u navedenom slučaju, nema pravo na povrat ali može loviti ostale vrste divljači, stancijalne i zakonom dozvoljene.

                                                                                    DOKUMENTI


- U slučaju da gospodin lovac dolazi s oružjem,na nase loviste mora imati dozvolu za lov na taj teren a pogotovo ako je strani drzavljanin.
- Dolazi li bez oružja, dovoljno je imati licna dokumenta sa sobom.
- Valjani, međunarodni, dokument za privremeno iznošenje lovačkog oružja, oružni list i lovna dozvola zemlje iz koje dolazi.
- Za psa(e), veterinarska potvrda o cijepljenju protiv bjesnoće, ažurirana ne manje od 15 dana i ne više od 6 mjeseci prije ulaska u drzavu.

                                                                                      ORUŽJE

- Svaki lovac može donijeti 1-2 puške različitog kalibra i s oružnim listom te dokumentom o privremenom iznošenju, kako je naprijed navedeno.
- Na ulasku u drzavu oružje se mora prijaviti pograničnim policijskim organima. Isto vrijedi i prilikom izlaska iz zemlje.
- Upotreba automatske puške je dopuštena samo s reduktorom (2 hica).
- Upozoravamo poštovanu gospodu lovce da se prije ulaska u Drzavu mora prijeći na primer neka druga drzava, pa je potrebno pridržavati se njihovih propisa i zakona o prijelazu granice. Tokom tranzita preko drugih drzava, preporučuje se prijavljivanje psa, oružja i divljači (prilikom povratka).
- Naša organizacija bi trebalo čini sve što je u njenoj moći radi smanjivanja trajanja carinskih formalnosti na nasim granicama, no ako se radi o policijskim i carinskim kontrolama, molimo za strpljivost.
- Naše lovište također trebalo imati i posebnu dozvolu za čuvanje oružja svojih klijenata, do tri mjeseca. Radi se o vrlo praktičnoj usluzi za naše korisnike KLUBA i SPORTISTE, ali i za druge svakodnevne goste.
- Ipak, gospodin lovac mora se pridržavati i nasih zakona o lovu.


                                                                                  MUNICIJA


- Svakom lovcu dopušteno je donijeti vlastito streljivo oruzje i to najviše 150 komada za dvocijevke, odnosno 25 komada za karabinku.
- Prije izlaza u lovište, Lovnik provjerava veličinu olova. Veličine olova moraju odgovarati onima navedenima u tablici. Preporučuje se ekološko streljivo. Za lov na srndaća i divlju svinju obvezna je puška s užlijebljenom cijevi i streljivo kalibra najmanje 6,5 mm i 1.000 djula, odnosno 7 mm i 2.500 djula. Na divlju svinju je također dopušteno pucati i puškom glatke cijevi s udaljenosti od najviše 40 m, ali samo mecima tipa Brenneke.
- Molimo gospodu lovce da koriste ekološko streljivo za pernatu divljač i da ne koriste, na primjer, magnum streljivo za lov na srndaća zbog prevelike veličine. NA PRIMER:

Vrsta divljači

Najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m (džula)

Najmanja dopuštena težina zrna (grama)

Najvećća dopuštena daljina strijeljanja (metara)

srna i mladunčad i ostsala vrsta  divljači

1.000

3.24

150

divokoza i srndac

2.000

4.80

200

divlje svinje i vuk

2.500

8.20

150

medvjed

3.500

11,50

100

Iznimno od odredbe, pri odstrjelu divlje svinje dopuštena je upotreba zrna iz lovačke puške sačmarice, a najveća dopuštena daljina strijeljanja je 40 metara.
- U odstrjelu sitne divljači ucesnici lova mogu koristiti lovačko oružje s glatkim cijevima i najbolje, uz poštivanje propisanih zakona, kako slijedi:

Vrsta divljači

Dopušten promjer sačme (milimetara)

Najveća dopuštena daljina strijeljanja (metara)

lisica, sakal, jazavac

3,5 -4,5

50

divlje guske, divlja mačka, zec

3,0- 4,0

50

kune, mala lasica, tvor, fazani, divlje patke, vrana siva

3,0 - 3,5

40

jarebice, prepelice, golub divlji, vrana gačar, svraka, sojka, čavka itd.

1,7 - 3,5

35

 

                                                                                      PSI

- Gospoda lovci ne mogu krenuti u lov na pernatu divljač bez psa.
- Nije dopušten lov na zečeve s psima hajkačima.
- U lov se ne smiju voditi mladi psi koji ne znaju raditi. Gospodi lovcima skrećemo pažnju na program za kinologiju, odnosno trening pasa.
- Nedisciplinirani ili nekorektni psi mogu biti isključeni iz lova. U tom slučaju gospodin lovac nema pravo ni na kakvu naknadu ili povrat.
- Svaki lovac može loviti s najviše dva psa isovremeno.
- Gospodi lovcima skrećemo paznju da pse nije dopušteno držati u hotelskim sobama bez obzira na vrstu i veličinu psa.

                                        Lovacko Drustvo*BISTRICA ZUPA*

 

                                                                                                                                        napisao            Ljatifi Ernes